Tarafsızlık Politikası

TARAFSIZLIK POLİTİKASI

EGEP Belgelendirme yönetimi, çalışanları, komisyon ve komitelerde görev alan kişiler, yetkilendirildiği tüm alanlardaki sınav ve belgelendirme faaliyetlerinde;

TS EN ISO 17024 Personel Belgelendirme standardının gerektirdiği şartlara uygun, adil ve tarafsız davranır.

Herhangi bir nedenle personel üzerinde tarafsızlık ve güvenilirlik ilkesini ihlal edecek iç ve dış herhangi bir baskı kurulmasına ve ima edilmesine izin vermez. Belgelendirme için; aşırı mali yük getirecek şartlar ile bir birlik veya gruba üye olunması gibi sınırlayıcı şartlar sunarak kişilerin erişimini engelleyici veya kısıtlayıcı davranmaz.

Belgelendirme faaliyetlerinin tarafsızlığını ön planda tutarak, bu tarafsızlığı tehlikeye atacak ticari, mali ve bu tip tarafsızlığı tehlikeye atacak baskılara izin vermez. Tarafsızlığa tehdit oluşturabilecek unsurları belirler ve bunları risk analizleri ile dokümante eder. Adayların eşit koşullarda belgelendirmesine aykırı davranışlar sergilemez, her bir adaya doğrulanabilir ve açık hizmet sunar. Üye olduğumuz Sivil Toplum Kuruluşlarının tarafsızlığımıza herhangi bir maddi, manevi, iş odaklı, olumlu veya olumsuz çıkar çatışmalarına izin vermez.

Belgelendirme faaliyetlerinin etkin, tarafsız, adil, güvenilir ve gizlilik esaslarına bağlı olarak yürütülmesi için her türlü kaynağı temin eder. Bütün bunların kuruluş politikamız, prosedürlerimiz, ilkelerimiz, vizyonumuz, değerlerimiz, yapmış olduğumuz sözleşmeler ve bu doküman ile garanti altına alır.

İMZALI TARAFSIZLIK BEYANI