Genel Müdürün Taahhüdü

TS EN ISO IEC 17024 Standardı çerçevesinde Personel Belgelendirme Hizmetlerinde,

Tarafsız,
Dürüst,
Adil,
Bağımsız,
Gizliliği koruyan
Bir politika izleyeceğimi,
Bu ilkelere zarar verecek tüm unsurlara yönelik tedbirler alacağımı,
Bu süreçler devamında görev alacak personel, komite ve komisyonlara baskıda bulunmayacağımı,

Beyan ve taahhüt ederim.              

İMZALI GENEL MÜDÜRÜN TAAHHÜDÜ