Belgelendirme Kuralları MYK Enerji

PROGRAM/PROGRAMLARIN KODU:

11UY0034-3/02 Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı

11UY0034-4/02 Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı

11UY0031-3/02 Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli

PROGRAMIN AMACI:

Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Seviye 3 ve 4

Ülkemizde doğal gaz sektörünün gelişmesiyle polietilen boru kaynağı yapan, devreye alan, bakım ve tamir işlemlerini gerçekleştiren sektörde kalite ve güvenliği sağlayabilen nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamak üzere bu yeterliliğin amacı;

Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,

Adayların geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,

Eğitim sistemine ve sınav uygulamalarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli

Bu yeterlilik ısıtma ve doğalgaz iç tesisat yapım personeli niteliklerinin belirlenmesi ve belgelendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Ülkemizde ısıtma ve doğalgaz iç tesisat yapım personeli ihtiyacının karşılanması ve bu sektörde yetişen personellerin belgelendirilmesi için ulusal yeterliliği hazırlanmıştır. Bu kapsamda bu yeterliliğin amacı;

Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,

Adayların geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,

Eğitim sistemine ve sınav uygulamalarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

BAŞVURU İÇİN GEREKEN ÖN ŞARTLAR

Başvuru için herhangi bir ön şart gerekmemektedir.

BELGE VERİLMEYECEK ADAYLAR:

Belge verilmeyecek adaylar; görme engelli olanlar, fiziksel engeli iş yapabilmesine engel olabilecekler, yasal mevzuatın izin verdiği yaş sınırı dışında kalanlardır.

BELGE BAŞVURUSU İÇİN İSTENEN EVRAKLAR:

Kimlik Fotokopisi

Adres, cep telefonu ve e-mail

Adayın iş durumu (çalışıyor/çalışmıyor)

Eğitim seviyesi

Çalışıyorsa firma bilgileri (firma adı, telefonu vb)

Başvuru bilgisi (ilk başvuru, yenileme)

Başvurduğu standart veya ulusal yeterlilik

Başvurduğu standart veya ulusal yeterliliğin alt birimi ve varsa kapsamı (örnek: kaynakta 135 yöntemi köşe 6 mm gibi)

Banka hesap bilgileri (IBAN numarası ) (MYK teşviği kapsamındaki sınavlar için)

SINAVIN İÇERİĞİ:

 İlgili ulusal yeterliliğin başarım ölçütleri

Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için zorunlu yeterlilik birimlerinin tamamından ve seçmeli yeterlilik birimlerinin en az birinden başarılı olması gerekmektedir.

SERTİFİKALANDIRMA SÜRECİ DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN BELİRLENMESİ:

Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları gerekmektedir.

Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır.

TEORİK SINAV KURALLARI

Adayların sınav saatinden en az 10 dk önce sınav yerinde bulunmaları gerekmektedir.

Kimlik numarası olan nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi bulundurması gerekmektir. Nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi yanında olmayan aday sınava alınmaz.

Sınav başlamadan önce adaylar Nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesini sınav yetkilisine göstermelidir.

Teorik Sınav için kullanılacak sarf malzemeler ve donanım EGEP tarafından karşılanacaktır.

Adaylar sınav görevlisi tarafından belirtilen sınav zamanına ve planına uymak zorundadırlar.

Yabancı adayların katıldığı sınavlarda yeminli tercüman kullanılmasına izin verilir.

Sınav esnasında, sınava giren kişilerin cep telefonu, ses kayıt cihazı, vb. alet ve ekipmanları kullanımı yasaktır.) Sınavdan çıkan aday tekrar sınava alınmaz.

Sınava giren adaylar arasında 50cm boşluk olmalıdır

 Masaların üzerinden sınavla ilgili olmayan her şey kaldırılmalıdır

TEORİK SINAVIN SORU SAYISI – BAŞARI PUANI – SÜRESİ ve PRATİK SINAV KRİTERLERİ:

Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Seviye 3 için;

TEORİK SINAV

Zorunlu birim A1, A3 çoktan seçmeli 10 soru, soru başına 1 dk, başarılı olma notu en az %60

Zorunlu birim A2 çoktan seçmeli 12 soru, soru başına 1 dk, başarılı olma notu en az %70

PRATİK SINAV

P1: A3 birimine yönelik performansa dayalı sınav UY rehberde yer alan “Beceri ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenmiştir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 70 başarı göstermesi gerekir.

P1: B1, B2 Yeterlilik Birimine yönelik Performansa dayalı sınavda; adayın performans sınavı, anma çapı 63 mm ila 125 mm arasında SDR ≤ 17,6 boyutlarına uygun sınav parçaları ile gerçekleştirilmelidir.

P1: B3 Yeterlilik Birimine yönelik Performansa dayalı sınavda; adayın performans sınavı, anma çapı 315 mm ve üzerindeki, SDR ≤ 17,6 boyutlarına uygun sınav parçaları ile gerçekleştirilmelidir.

P1: B4 Yeterlilik Birimine yönelik Performansa dayalı sınavda; adayın performans sınavı, anma çapı 110 mm ila 180 mm arasında SDR ≤ 17,6 boyutlarına uygun sınav parçaları ile gerçekleştirilmelidir.

P1: B5 Yeterlilik Birimine yönelik Performansa dayalı sınavda;

Adayın performans sınavı, anma çapı 400 mm ve üzerinde SDR ≤ 17,6 boyutlarına uygun sınav parçaları ile gerçekleştirilmelidir.

Kaynak numunesinin TS EN 13100-1 standardında belirtilen kabul kriterlerini sağlayarak, performansa dayalı sınav MYK ulusal yeterlilik rehberinde yer alan tüm beceri ve yetkinlik ifadelerini ölçecek şekilde gerçekleştirilmelidir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %80 başarı göstermesi gerekir.

Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Seviye 4 için;

TEORİK SINAV

Zorunlu birim A1, A3 çoktan seçmeli 11 soru, soru başına 1 dk, başarılı olma notu en az %60

Zorunlu birim A2 çoktan seçmeli 12 soru, soru başına 1 dk, başarılı olma notu en az %70

PRATİK SINAV

P1: A3 birimine yönelik performansa dayalı sınav UY rehberde yer alan “Beceri ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenmiştir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 70 başarı göstermesi gerekir.

P1: B1, B2 Yeterlilik Birimine yönelik Performansa dayalı sınavda; adayın performans sınavı, anma çapı 63 mm ila 125 mm arasında SDR ≤ 17,6 boyutlarına uygun sınav parçaları ile gerçekleştirilmelidir.

P1: B3 Yeterlilik Birimine yönelik Performansa dayalı sınavda; adayın performans sınavı, anma çapı 315 mm ve üzerindeki, SDR ≤ 17,6 boyutlarına uygun sınav parçaları ile gerçekleştirilmelidir.

Kaynak numunesinin TS EN 13100-1 standardında belirtilen kabul kriterlerini sağlayarak, performansa dayalı sınav MYK ulusal yeterlilik rehberinde yer alan tüm beceri ve yetkinlik ifadelerini ölçecek şekilde gerçekleştirilmelidir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %80 başarı göstermesi gerekir.

Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli Seviye 3 için;

TEORİK SINAV

Zorunlu birim A1 çoktan seçmeli 10 soru, soru başına 1-2 dk, başarılı olma notu en az %60’dır.

Seçmeli birim B1, B2, B3 çoktan seçmeli 20 soru, soru başına 1-2 dk, başarılı olma notu en az %60’dır.

PRATİK SINAV

P1: B1, B2, B3 birimlerine yönelik performansa dayalı sınav MYK ulusal yeterlilik rehberinde yer alan “Beceri ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 70 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında (B2 ve B3 birimleri model ile) gerçekleştirilir.

SINAVLARA KAÇ KEZ GİRİLEBİLECEĞİ:

 Sınavın tamamından veya her hangi bir bölümünden başarısız olan aday başarısız olduğu bölümden/bölümlerden bir yıl içerisinde 2 kez daha hak tanınır.

GÖZETİM SIKLIĞI:

Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Seviye 3 ve 4

Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Belge sahibinin gözetimi kaynakçının yeterlilik sınav belgesine karşılık gelen nitelik aralığı içerisinde kaynak işini 6 aydan fazla ara vermeksizin sürdürdüğünü kanıtlamak üzere kaynakçının çalıştığı iş yerinden veya iş yerinin bağlı çalıştığı kuruluştan yazılı bilgi istenmesi ile gerçekleştirilir.

Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli Seviye 3

Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın performansı belge aldığı tarihten itibaren 2. yıl ile 3. yıl arasında belge sahibinin mesleğine devam edip etmediği SMS onayı gözetim yöntemi ile değerlendirilir. SMS ile gözetim onayını vermeyen veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.

BELGENİN GEÇERLİLİK SÜRESİ:

Belge, aşağıdaki şartların yerine getirilmesi kaydıyla 2 yıl süresince geçerlidir. Kaynakçının, yeterlilik sınav belgesine karşılık gelen nitelik aralığı içerisinde kaynak işini sürdürmesi sorumluluğu taahhüt edilmelidir. Kaynakçı 6 aydan daha fazla kaynak yapma işine ara vermemelidir.

 BELGE UZATMA SIKLIĞI:

Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Seviye 3 ve 4

Belge sahibi, gözetim şartlarını yerine getirmek koşuluyla yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan pratik (P1) sınava tabi tutularak, başarılı olan adaylar yeniden belgelendirilir ve belge geçerlilik süreleri iki (2) yıl daha uzatılır.

Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli Seviye 3

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

  1. a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 2,5 yıl çalıştığına dair resmi (SGK ve benzeri) kayıt sunulması,
  2. b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınavın (P1) yapılması.

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

BELGENİN ASKIYA ALINMASI – İPTALİ:

Belgeli kişinin,  Logoyu yanlış veya yanıltıcı kullandığı tespit edilirse veya belgeli kişi yapılan herhangi bir denetim neticesinde ilgili standart veya ulusal yeterliliklerdeki başarım ölçütlerini, belgenin onaylanması için geçerli sınavlarındaki başarısı gibi sağlayamazsa ve bu durum EGEP’e ispatlanırsa belgesi iptal edilir ayrıca belge geçerlilik süresi dolmuşsa da belgenin geçerliliği biter. Eğer belgeli kişi birden fazla seçmeli birimden belge almışsa hangi yöntem için yeterliliği uygun değilse bu alanda kapsam daraltmasına gidilir.

Belgelerin geçerliliğinin devam edebilmesi için, gerekli koşullarının belli aralıklarla kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu koşullar ise ilgili standartlara ve ulusal yeterliliklerde belirlenmiştir. EGEP her belgelendirme programındaki geçerliliğin kontrolünü ilgili standart ve ulusal yeterlilikleri temel alan talimat, belgelendirme programı formlarına bağlı kalarak gerçekleştirmektedir, bu doğrulama (vizeleme) gerçekleştirilemez ise belgeli kişinin belgesi askıya alınır.

 Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.

KAPSAM DEĞİŞİKLİĞİ / YENİDEN BELGELENDİRME:

Tüm alanlarda belge süresi dolmuş ve uzatma yapılamıyorsa yeniden belgelendirme süreci ile ilk kez belgelendirme süreci aynıdır. Kapsam değişikliklerinde ise ilgili ulusal yeterliliğin koşulları göz önünde bulundurulur.