Belgelendirme Kuralları MYK Toplumsal ve Kişisel Hizmetler/Güzellik

PROGRAM/PROGRAMLARIN KODU:

17UY0280-3/01 Cilt Bakım Uygulayıcsı

18UY0344-4/00 Epilasyon Uzmanı

16UY0244-4/02 Güzellik Uzmanı

16UY0245-4/02 Kuaför

16UY0242-3/02 Makyaj Uygulayıcısı

16UY0246-3/02 Manikürist

16UY0247-3/00 Protez Tırnak Uygulayıcısı

 

PROGRAMIN AMACI:

 

Bu program mesleğinin eğitimini almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması . Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak, Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,

Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

 

BAŞVURU İÇİN GEREKEN ÖN ŞARTLAR

Başvuru için herhangi bir ön şart gerekmemektedir.

 

BELGE VERİLMEYECEK ADAYLAR:

Görme engelli olanlar, Fiziksel engeli iş yapabilmesine engel olabilecekler, Yasal mevzuatın izin verdiği yaş sınırı dışında kalanlar

 

BELGE BAŞVURUSU İÇİN İSTENEN EVRAKLAR:

Kimlik Bilgileri

Adres, cep telefonu ve e-mail

Adayın iş durumu (çalışıyor/çalışmıyor)

Eğitim seviyesi

Çalışıyorsa firma bilgileri (firma adı, telefonu vb)

Başvuru bilgisi (ilk başvuru, yenileme)

Başvurduğu standart veya ulusal yeterlilik

Başvurduğu standart veya ulusal yeterliliğin alt birimi ve varsa kapsamı (örnek: kaynakta 135 yöntemi köşe 6 mm gibi)

Banka hesap bilgileri (IBAN numarası )

 

SINAVIN İÇERİĞİ:

İlgili ulusal yeterliliğin başarım ölçütleri. Yeterliliğin elde edilebilmesi için adayın ilgili birimlerden başarılı olması gerekir.

 

SERTİFİKALANDIRMA SÜRECİ DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN BELİRLENMESİ:

Belgelendirilecek aday yazılı sınav sonuçları ve uygulama sınavı sonuçlarına göre değerlendirilir.

 

TEORİK SINAV KURALLARI

Adayların sınav saatinden en az 10 dk önce sınav yerinde bulunmaları gerekmektedir.

Kimlik numarası olan nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi bulundurması gerekmektir. Nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi yanında olmayan aday sınava alınmaz.

Sınav başlamadan önce adaylar Nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesini sınav yetkilisine göstermelidir.

Teorik Sınav için kullanılacak sarf malzemeler ve donanım EGEP tarafından karşılanacaktır.

Adaylar sınav görevlisi tarafından belirtilen sınav zamanına ve planına uymak zorundadırlar.

Yabancı adayların katıldığı sınavlarda yeminli tercüman kullanılmasına izin verilir.

Sınav esnasında, sınava giren kişilerin cep telefonu, ses kayıt cihazı, vb. alet ve ekipmanları kullanımı yasaktır.

Sınavdan çıkan aday tekrar sınava alınmaz.

Sınava giren adaylar arasında 1,5 metre boşluk olmalıdır.

Masaların üzerinden sınavla ilgili olmayan her şey kaldırılmalıdır.

 

 

 

Cilt Bakım Uygulayıcısı için ;

TEORİK SINAV

Zorunlu Birim A1 çoktan seçmeli 20 soru, soru başına 1,5 dakika geçme notu en az %60

Zorunlu Birim A2 çoktan seçmeli 10 soru, soru başına 1,5 dakika geçme notu en az %60

PRATİK SINAV

(P1) A2 birimine yönelik performansa dayalı sınav “Beceriler ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 70 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir.

 

Epilasyon Uzmanı için ;

TEORİK SINAV

Zorunlu Birim A1 çoktan seçmeli 20 soru, soru başına 1,5  dakika geçme notu en az %70

Seçmeli Birim B1 çoktan seçmeli 15 soru, soru başına 1,5  dakika geçme notu en az %70

Seçmeli Birim B2 çoktan seçmeli 15  soru, soru başına 1,5 dakika geçme notu en az %70

PRATİK SINAV

(P1) B1,B2 birimlerine yönelik performansa dayalı sınav “Beceriler ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 80 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek

uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir.

Adaylara, uygulama sınavı öncesinde epilasyon cihazını tanıma amaçlı kullanım izni verilebilir ve kullanımı ile ilgili bilgilendirme yapılabilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir

 

Güzellik Uzmanı için ;

TEORİK SINAV

Zorunlu Birim A1 çoktan seçmeli 30 soru, soru başına 2 dakika geçme notu en az %70

Zorunlu Birim A2 çoktan seçmeli 7 soru, soru başına 2 dakika geçme notu en az %70

Zorunlu Birim A4 çoktan seçmeli 7 soru, soru başına 2 dakika geçme notu en az %70

PRATİK SINAV

(P1) A2,A3,A4 birimine yönelik performansa dayalı sınav Eklerde yer alan “Beceriler ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %70  başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek-2) tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir.

 

Kuaför için ;

TEORİK SINAV

Zorunlu Birim A1 çoktan seçmeli 27 soru, soru başına 2 dakika geçme notu en az %70

PRATİK SINAV

(P1) B1,B2,B3,B4,B5 birimlerine yönelik performansa dayalı sınav Eklerde yer alan “Beceriler ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %70  başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek-2) tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir.

 

Makyaj Uygulayıcı için ;

TEORİK SINAV

Zorunlu Birim A1 çoktan seçmeli 25 soru, soru başına 2 dakika geçme notu en az %60

Seçmeli Birim B1 çoktan seçmeli 6 soru, soru başına 2 dakika geçme notu en az %60

Seçmeli Birim B2 çoktan seçmeli 3 soru, soru başına 2 dakika geçme notu en az %60

PRATİK SINAV

(P1) B1,B2 birimine yönelik performansa dayalı sınav Eklerde yer alan “Beceriler ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari B1 için %70 B2 için % 80 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek-2) tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir.

 

Manikürist için ;

TEORİK SINAV

Zorunlu Birim A1 çoktan seçmeli 25 soru, soru başına 2 dakika geçme notu en az %60

PRATİK SINAV

(P1) A2 birimine yönelik performansa dayalı sınav Eklerde yer alan “Beceriler ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %70  başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek-2) tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir

 

Protez Tırnak için ;

TEORİK SINAV

Zorunlu Birim A1 çoktan seçmeli 25 soru, soru başına 2 dakika geçme notu en az %70

PRATİK SINAV

(P1) A2 birimine yönelik performansa dayalı sınav  “Beceri ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 90 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi, belirlenen kapsamda gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında, model ile asgari-azami iki-üç el tırnağı üzerinde gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir.

 

SINAVLARA KAÇ KEZ GİRİLEBİLECEĞİ:

Sınavın tamamından veya her hangi bir bölümünden başarısız olan aday başarısız olduğu bölümden/bölümlerden bir yıl içerisinde 2 kez daha hak tanınır.

 

BELGENİN GEÇERLİLİK SÜRESİ:

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır

 

BELGE UZATMA SIKLIĞI:

Geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

Geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo,vb.) sunmak,

Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süresi , geçerlilik süresince uzatılır.

 

BELGENİN ASKIYA ALINMASI – İPTALİ:

Belgeli kişinin,  Logoyu yanlış veya yanıltıcı kullandığı tespit edilirse veya belgeli kişi yapılan herhangi bir denetim neticesinde ilgili standart veya ulusal yeterliliklerdeki başarım ölçütlerini, belgenin onaylanması için geçerli sınavlarındaki başarısı gibi sağlayamazsa ve bu durum EGEP’e ispatlanırsa belgesi iptal edilir ayrıca belge geçerlilik süresi dolmuşsa da belgenin geçerliliği biter. Eğer belgeli kişi birden fazla seçmeli birimden belge almışsa hangi yöntem için yeterliliği uygun değilse bu alanda kapsam daraltmasına gidilir.

Belgelerin geçerliliğinin devam edebilmesi için, gerekli koşullarının belli aralıklarla kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu koşullar ise ilgili standartlara ve ulusal yeterliliklerde belirlenmiştir. EGEP her belgelendirme programındaki geçerliliğin kontrolünü ilgili standart ve ulusal yeterlilikleri temel alan talimat, belgelendirme programı formlarına bağlı kalarak gerçekleştirmektedir, bu doğrulama (vizeleme) gerçekleştirilemez ise belgeli kişinin belgesi askıya alınır.

Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.

 

KAPSAM DEĞİŞİKLİĞİ / YENİDEN BELGELENDİRME:

Tüm alanlarda belge süresi dolmuş ve uzatma yapılamıyorsa yeniden belgelendirme süreci ile ilk kez belgelendirme süreci aynıdır. Kapsam değişikliklerinde ise ilgili ulusal yeterliliğin koşulları göz önünde bulundurulur.