Belgelendirme Kuralları MYK Metal

PROGRAM/PROGRAMLARIN KODU:

12UY0083-3/02 Metal Kesimci

12UY0084-4/02 Metal Kesim Operatörü

12UY0086-3/02 Metal Levha İşleme Tezgah İşçisi

12UY0087-4/02 Metal Levha İşleme Tezgah Operatörü

PROGRAMIN AMACI:

Metal Kesimci ve Metal Kesim Operatörü için;

Bu program, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini ve çevresel önlemleri alarak iş organizasyonu yapan, metal malzemeleri kesime hazırlayan; kesme dilimleme işlemlerini ve iş sonrası işlemleri yapan ;

 Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,

 Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,

 Eğitim sistemine ve sınav uygulamalarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

Metal Levha İşleme Tezgah İşçisi için;

Bu yeterlilik, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini ve çevresel önlemleri alarak iş organizasyonu yapan, metal levha/sac malzemeleri kesme, bükme, eğme gibi şekil verme işlemlerini makineler yardımı ile yapan;

Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,

Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,

Eğitim sistemine ve sınav uygulamalarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

Metal Levha İşleme Tezgah Operatörü için;

Bu yeterlilik, iş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma önlemlerini uygulayarak iş organizasyonu yapan, metal malzemeleri kesime hazırlayan; kesme-dilimleme işlemlerini ve iş sonrası işlemleri yapan Metal Levha İşleme Tezgâh Operatörünün (Seviye 4),

 Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,

Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,

Eğitim sistemine ve sınav uygulamalarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır

BAŞVURU İÇİN GEREKEN ÖN ŞARTLAR

Başvuru için herhangi bir ön şart gerekmemektedir.

BELGE VERİLMEYECEK ADAYLAR:

Belge verilmeyecek adaylar; görme engelli olanlar, fiziksel engeli iş yapabilmesine engel olabilecekler, yasal mevzuatın izin verdiği yaş sınırı dışında kalanlardır.

BELGE BAŞVURUSU İÇİN İSTENEN EVRAKLAR:

Kimlik fotokopisi

Adres, cep telefonu ve e-mail

Adayın iş durumu (çalışıyor/çalışmıyor)

Eğitim seviyesi

Çalışıyorsa firma bilgileri (firma adı, telefonu vb)

Başvuru bilgisi (ilk başvuru, yenileme)

Başvurduğu standart veya ulusal yeterlilik

Başvurduğu standart veya ulusal yeterliliğin alt birimi ve varsa kapsamı (örnek: kaynakta 135 yöntemi köşe 6 mm gibi)

Banka hesap bilgileri (IBAN numarası ) (MYK teşviği kapsamındaki SINAVLAR İÇİN)

SINAVIN İÇERİĞİ:

İlgili ulusal yeterliliğin başarım ölçütlerini gerçekleştirmelidir. Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için A grubu yeterlilik birimlerinin tümünden ve B grubu yeterlilik birimlerinin en az bir tanesinden başarılı olması zorunludur.

SERTİFİKALANDIRMA SÜRECİ DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN BELİRLENMESİ:

Belgelendirilecek aday yazılı sınav sonuçları ve uygulama sınavı sonuçlarına göre değerlendirilir.

TEORİK SINAV KURALLARI

1) Adayların sınav saatinden en az 10 dk önce sınav yerinde bulunmaları gerekmektedir.

2) Kimlik numarası olan nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi bulundurması gerekmektir. Nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi yanında olmayan aday sınava alınmaz.

3) Sınav başlamadan önce adaylar Nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesini sınav yetkilisine göstermelidir.

4) Teorik Sınav için kullanılacak sarf malzemeler ve donanım EGEP tarafından karşılanacaktır.

5) Adaylar sınav görevlisi tarafından belirtilen sınav zamanına ve planına uymak zorundadırlar.

6) Yabancı adayların katıldığı sınavlarda yeminli tercüman kullanılmasına izin verilir.

7) Sınav esnasında, sınava giren kişilerin cep telefonu, ses kayıt cihazı, vb. alet ve ekipmanları kullanımı yasaktır.

8) Sınavdan çıkan aday tekrar sınava alınmaz.

9) Sınava giren adaylar arasında 50cm boşluk olmalıdır

10) masaların üzerinden sınavla ilgili olmayan her şey kaldırılmalıdır.

TEORİK SINAVIN SORU SAYISI – BAŞARI PUANI – SÜRESİ ve PRATİK SINAV KRİTERLERİ:

Metal Kesimci Seviye 3 için;

  1. TEORİK SINAV

Zorunlu birim A1 çoktan seçmeli 25 soru, soru başına 1,5 dk, başarılı olma notu en az %60

Seçmeli birimler (B1,…..,B7) çoktan seçmeli 10 soru, soru başına 1,5 dk, başarılı olma notu en az %60

  1. PRATİK SINAV

P1: B1;B2;B3;B4;B5;B6;B7 birimlerine yönelik performansa dayalı sınav seçmeli birimin Ek B-2’nde yer alan “Beceri ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlidir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı olmak koşuluyla sınavın genelinden asgari % 80 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmektedir.

Metal Kesim Operatörü Seviye 4 için;

  1. a) TEORİK SINAV

Zorunlu Birim A1 çoktan seçmeli 25 soru, soru başına 1,5 dk geçme notu en az %60

Seçmeli birim B1 çoktan seçmeli 10 soru, soru başına 1,5 dk geçme notu en az %60

Seçmeli birim B2 çoktan seçmeli 10 soru, soru başına 1,5 dk geçme notu en az %60

Seçmeli birim B3 çoktan seçmeli 10 soru, soru başına 1,5 dk geçme notu en az %60

 

  1. b) PRATİK SINAV

Ek B’de yer alan “Beceri ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlidir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı olmak koşuluyla sınavın genelinden asgari % 80 başarı göstermesi gerekir.

Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek B) tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmektedir. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelir.

Metal Levha İşleme Tezgah İşçisi için;

  1. a) TEORİK SINAV

Zorunlu Birim A1; çoktan seçmeli 25 soru, soru başına 1,5 dk, başarılı olma notu en az %60

Seçmeli Birim B1;B2; çoktan seçmeli 10 soru, soru başına 1,5 dakika, başarılı olma notu en az %60

  1. b) PRATİK SINAV

P1: B1;B2; birimlerine yönelik performansa dayalı sınav seçmeli birimin Ek-2’nde yer alan “Beceri ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlidir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı olmak koşuluyla sınavın genelinden asgari % 80 başarı göstermesi gerekir Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmektedir.

Metal Levha İşleme Tezgah Operatörü için ;

  1. TEORİK SINAV

Zorunlu Birim A1; çoktan seçmeli 25 soru, soru başına 1,5 dk, başarılı olma notu en az %60

Seçmeli Birim B1,B2,B3,B4; çoktan seçmeli 10 soru, soru başına 1,5 dakika, başarılı olma notu en az %60       

  1. PRATİK SINAV

P1: B1;B2;B3;B4 birimlerine yönelik performansa dayalı sınav seçmeli birimin Ek-2’nde yer alan “Beceri ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlidir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı olmak koşuluyla sınavın genelinden asgari % 80 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek B-2) tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmektedir. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelir.

SINAVLARA KAÇ KEZ GİRİLEBİLECEĞİ:

 Sınavın tamamından veya her hangi bir bölümünden başarısız olan aday başarısız olduğu bölümden/bölümlerden bir yıl içerisinde 2 kez daha hak tanınır.

 

BELGENİN GEÇERLİLİK SÜRESİ:

Metal Kesimci ve Metal Kesim Operatörü  yeterlilik belgesi, belgenin düzenlendiği tarihten itibaren, beş yıllık bir süre için geçerlidir.

Metal Levha İşleme Tezgâh İşçisinin ve Metal Levha İşleme Tezgah Operatörü yeterlilik belgesi, belgenin düzenlendiği tarihten itibaren, beş yıllık bir süre için geçerlidir.

BELGE UZATMA SIKLIĞI:

5 yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı, aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

  1. a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.)
  2. b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan Uygulama sınavlarına katılmak.

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

BELGENİN ASKIYA ALINMASI – İPTALİ:

Belgeli kişinin,  Logoyu yanlış veya yanıltıcı kullandığı tespit edilirse veya belgeli kişi yapılan herhangi bir denetim neticesinde ilgili standart veya ulusal yeterliliklerdeki başarım ölçütlerini, belgenin onaylanması için geçerli sınavlarındaki başarısı gibi sağlayamazsa ve bu durum EGEP’e ispatlanırsa belgesi iptal edilir ayrıca belge geçerlilik süresi dolmuşsa da belgenin geçerliliği biter. Eğer belgeli kişi birden fazla seçmeli birimden belge almışsa hangi yöntem için yeterliliği uygun değilse bu alanda kapsam daraltmasına gidilir.

Belgelerin geçerliliğinin devam edebilmesi için, gerekli koşullarının belli aralıklarla kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu koşullar ise ilgili standartlara ve ulusal yeterliliklerde belirlenmiştir. EGEP her belgelendirme programındaki geçerliliğin kontrolünü ilgili standart ve ulusal yeterlilikleri temel alan talimat, belgelendirme programı formlarına bağlı kalarak gerçekleştirmektedir, bu doğrulama (vizeleme) gerçekleştirilemez ise belgeli kişinin belgesi askıya alınır.

 Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.

KAPSAM DEĞİŞİKLİĞİ / YENİDEN BELGELENDİRME:

Tüm alanlarda belge süresi dolmuş ve uzatma yapılamıyorsa yeniden belgelendirme süreci ile ilk kez belgelendirme süreci aynıdır. Kapsam değişikliklerinde ise ilgili ulusal yeterliliğin koşulları göz önünde bulundurulur.