Belge Yenileme İşlemleri

BELGE YENİLEME İŞLEMLERİ

Geçerlilik süresi dolan MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri için;
Egep, belge yenileme işlemlerini ulusal yeterlilik(ler)de belirtilen belge yenileme şartlarına göre uygular. Belge yenileme kapsamında bir ulusal yeterliliğin içerdiği ölçme-değerlendirme yöntemlerinden farklı bir yöntem oluşturulmamıştır.

Belgelerin belge yenilemede başvuru dönemleri, belge geçerlilik yıl miktarı kadar ay boyunca sürer. (Örneğin 5 yıllık belge ise belge bitiş tarihinden 5 ay önce belge başvuru dönemi başlar.) Belge yenileme sürecini bu dönem içerisine tamamlamak esastır. 

Belge yenileme başvurusu, (aday belgesini farklı bir kuruluştan almış da olabilir) alınır. Personel Belgelendirme Müdürü, başvuru sahibinin sunmuş olduğu başvuru evraklarını ilgili prosedürleri çerçevesinde değerlendirir. Her ulusal yeterliliğin, ilgili MYK ulusal yeterlilik rehberlerinde yer alan belge yenileme şartları farklı olduğu için uygulamaları da ulusal yeterliliğe özgü ve farklı olacaktır. Ulusal yeterliliklere bağlı olarak sınavla ya da kanıt ve/veya portfolyo değerlendirmesiyle belge yenilemesi yapılabilir. Ulusal yeterliliklerin belge yenileme şartlarına Belgelendirme Programı ve Kurallarımızdaki Belge Uzatma Sıklığı bölümünden ulaşabilirsiniz.

Belge yenilemeye hak kazanan başvuru sahibi belge masraf karşılığını Egep’in belge ücret tahsilatı hesabına yatırır. SINAV VE BELGELENDİRME ÜCRET TARİFESİnde yer aldığı üzere belge masraf karşılığı dışında, eğer ilgili ulusal yeterlilikteki belge yenileme koşulunda gerekliyse yapılması zorunlu tahribatlı ve/veya tahribatsız muayene ücreti ve sınav parçası ücretleri de belge başvuru sahibi tarafından karşılanır. Belge yenileme sınavlarının bir kısmından başarısız olmuş başvuru sahibi; başarısız olduğu sınav(lar)a yine Egep’te girmesi hâlinde önceden başarılı olduğu sınav(lar)dan muaf tutulur, farklı bir kuruluşta başarısız olup, Egep’te girmek istemesi halinde ise sınavların tamamına tabi tutulur.
Sınavla belge yenilemek isteyen kişiler, İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması desteğinden daha önce yararlanmamış olmak şartıyla yararlanabilirler.
Her ulusal yeterliliğin sınavlı ve sınavsız belge yenileme ücretleri MYK tarafından onaylanmış SINAV VE BELGELENDİRME ÜCRET TARİFESİnde tanımlanmıştır.

Kaybolma, yırtılma vb. nedenlerle yenileme ihtiyacı duyulan MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri için;
Geçerlilik süresi içerisinde Mesleki Yeterlilik Belgesinin yeniden basılmasına ilişkin talepler değerlendirilir. Belgenin yıpranması, kaybolması veya bilgilerde değişiklik olması durumunda yeniden basım ve belge yenileme için yeni belge talebi ücretine yine SINAV VE BELGELENDİRME ÜCRET TARİFESİnden ulaşabilirsiniz.

Bir ulusal yeterlilik güncellenmiş ve Egep yetkisini güncel ulusal yeterliliğe taşımışsa belge yenileme faaliyetleri güncel ulusal yeterliliğe göre gerçekleştirilir. Egep yetkisini güncel ulusal yeterliliğe taşıyıncaya kadar belge yenileme faaliyetlerini yetki kapsamındaki ulusal yeterlilikte belirtilen şartlara göre gerçekleştirir.

Belge yenileme başvurusu ve sorularınız için 0 (236) 503 02 28 no'lu hattımızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz.