Belgelendirme Kuralları Egep Mühendislik Enerji

PROGRAM/PROGRAMLARIN KODU:

EGP20: 2018/00 Doğalgaz İç Tesisat Mühendislik Yeterlilik Belgelendirme Programı

EGP21: 2018/00 Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü Mühendis Yeterlilik Belgelendirme Programı

PROGRAMIN AMACI:

Doğalgaz İç Tesisat Mühendislik Yeterlilik Belgelendirme Programı için;

Doğalgaz İç Tesisat Mühendislerini referans, yönetmelik, yayın ve standartlara uygun olarak belgelendirmek bu programın amacıdır.

Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü Mühendis Yeterlilik Belgelendirme Programı

Doğalgaz İç Tesisat Mühendislerini ve Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü Mühendislerini referans, yönetmelik, yayın ve standartlara uygun olarak belgelendirmek bu programın amacıdır.

BAŞVURU İÇİN GEREKEN ÖN ŞARTLAR

Doğalgaz İç Tesisat Mühendislik Yeterlilik Belgelendirme Programı için;

Kimlik Belgesi

Makine Mühendisliği Diploması

Belge kapsamı ile ilgili alınan eğitim belgelerinin kopyası

Doğalgaz iç tesisat yönetmeliği ve teknik şartnamesi, Gaz tüketim cihazları ve yerleşim kuralları, İç tesis atların test usulleri ve kaçak tespit yöntemleri,  Doğalgaz tesisatı boru çapı hesap kriterleri, Sayaçlar ve seçim kriterleri gibi konularında bilgisi olduğuna dair Beyan.

Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü Mühendis Yeterlilik Belgelendirme Programı

Kimlik Belgesi

Makine Mühendisliği Diploması

Belge kapsamı ile ilgili alınan eğitim belgelerinin kopyası

Doğalgaz iç tesisat yönetmeliği ve teknik şartnamesi , Basınç düşürme ve ölçüm istasyonları, Tesisat malzemeleri, Kaynakla birleştirme ve kontrolü, Sızdırmazlık ve mukavemet testleri, Endüstriyel tesislerde polietilen boru kullanımı, Brülör gaz kontrol hattı ekipmanları, Hesap yöntemleri,  Endüstriyel bacalar ve özellikleri, Endüstriyel mutfak tesisatı konularında bilgisi olduğuna dair Beyan.

BELGE VERİLMEYECEK ADAYLAR:

Görme engelli olanlar, fiziksel engeli iş yapabilmesine engel olabilecekler, yasal mevzuatın izin verdiği yaş sınırı dışında kalanlar.

BELGE BAŞVURUSU İÇİN İSTENEN BİLGİ VE EVRAKLAR:

Kimlik fotokopisi

Adres, cep telefonu ve e-mail

Adayın iş durumu (çalışıyor/çalışmıyor)

1 adet fotoğraf

Makine Mühendisliği Diploması Fotokopisi

Çalışıyorsa firma bilgileri (firma adı, telefonu vb)

Başvuru bilgisi (ilk başvuru, yenileme)

Başvurduğu program

Sınav ücreti ödeme dekontu

SINAVIN İÇERİĞİ:

Doğalgaz İç Tesisat Mühendislik Yeterlilik Belgelendirme Programı için;

Bu program, Doğalgaz İç Tesisat Mühendisliği alanlarında, madde 10’da yer alan konuları içerir.

Adaylara soru bankasından seçilen çoktan seçmeli 20 soru ve 1 adet Proje sorusu sorulur.

Proje sınavında notlar açıktır.

Ayrıca hem yazılı hem proje sınavlarında:

Çok fonksiyonlu hesap makinesi, kalem ve silgi kuruluşumuz tarafından hazır edilecektir.

Yazılı sınavlarda soru başına iki dakika süre verilir. Proje sınavlarında süre 40 dakikadır.

Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü Mühendis Yeterlilik Belgelendirme Programı İçin;

Bu program, Doğalgaz İç Tesisat Mühendisliği ve Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü Mühendisliği alanlarında, madde 10’da yer alan konuları içerir.

Adaylara soru bankasından seçilen çoktan seçmeli 20 soru ve 1 adet Proje sorusu sorulur.

Proje sınavında notlar açıktır.

Ayrıca hem yazılı hem proje sınavlarında:

Çok fonksiyonlu hesap makinesi, kalem ve silgi kuruluşumuz tarafından hazır edilecektir.

Yazılı sınavlarda soru başına iki dakika süre verilir. Proje sınavlarında süre 40 dakikadır.

 

SERTİFİKALANDIRMA SÜRECİ DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN BELİRLENMESİ:

Belgelendirilecek aday proje sınav sonuçlarına göre değerlendirilir. Muayene, deney ve projeler için kabul şartları hususları baz alınarak değerlendirmeye tabi tutulur. Belge dijital yolla e-imzalı olarak adaya gönderilir.

TEORİK SINAV KURALLARI

1) Adayların sınav saatinden en az 10 dk önce sınav yerinde bulunmaları gerekmektedir.

2) Kimlik numarası olan nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi bulundurması gerekmektir. Nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi yanında olmayan aday sınava alınmaz.

3) Sınav başlamadan önce adaylar Nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesini sınav yetkilisine göstermelidir.

4) Teorik Sınav için kullanılacak sarf malzemeler ve donanım EGEP tarafından karşılanacaktır.

5) Adaylar sınav görevlisi tarafından belirtilen sınav zamanına ve planına uymak zorundadırlar.

6) Yabancı adayların katıldığı sınavlarda yeminli tercüman kullanılmasına izin verilir.

7) Sınav esnasında, sınava giren kişilerin cep telefonu, ses kayıt cihazı, vb. alet ve ekipmanları kullanımı yasaktır.

8) Sınavdan çıkan aday tekrar sınava alınmaz.

9) Sınava giren adaylar arasında 1 metre boşluk olmalıdır

10) Masaların üzerinden sınavla ilgili olmayan her şey kaldırılmalıdır.

TEORİK ve PROJE SINAVININ SORU SAYISI – BAŞARI PUANI – SÜRESİ ve SINAV KRİTERLERİ:

Doğalgaz İç Tesisat Mühendislik Yeterlilik Belgelendirme Programı

Teorik Sınavı için;  Soru sayısı çoktan seçmeli 20, Başarı  puanı en az 60, Sınav süresi  40 dakikadır.

 1. Temel doğalgaz bilgisi
 2. Doğalgaz iç tesisat yönetmeliği ve teknik şartname bilgisi
 3. Gaz tüketim cihazları ve yerleşim kuralları.
 4. İç tesisatları test usulleri ve kaçak tespit yöntemleri.
 5. Doğalgaz tesisatı boru çapı hesap kriterleri.
 6. Sayaçlar ve seçim kriterleri.
 7. İç tesisat uygulamalarında teknik emniyet.

Proje Sınavı için; Soru sayısı 1, Başarı  puanı en az 70, Sınav süresi  40 dakikadır.

Doğalgaz tesisatı boru çapı hesap kriterleri.

Sayaçlar ve seçim kriterleri.

İç tesisat proje hazırlama ve çizim esasları

İç tesisat uygulamalarında teknik emniyet.

Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü Mühendis Yeterlilik Belgelendirme Programı

Teorik Sınavı için; Soru sayısı çoktan seçmeli 20, Başarı puanı en az 60, Sınav süresi 40 dakikadır.

 1. Basınç düşürme ve ölçüm istasyonları.
 2. Tesisat malzemeleri.
 3. Kaynakla birleştirme ve kontrol.
 4. Sızdırmazlık ve mukavemet testleri.
 5. Endüstriyel tesislerde polietilen boru kullanımı.
 6. Brülör gaz kontrol hattı ekipmanları.
 7. Hesap yöntemleri
 8. Endüstriyel bacalar ve özellikleri.
 9. Endüstriyel mutfak tesisatı.
 10. Sayaçlar ve seçim kriterleri.

Proje Sınavı için; Soru sayısı 1, Başarı puanı en az 70, Sınav süresi 40 dakikadır.

Hesap yöntemleri

Endüstriyel bacalar ve özellikleri.

Endüstriyel mutfak tesisatı.

Sayaçlar ve seçim kriterleri.

SINAVLARA KAÇ KEZ GİRİLEBİLECEĞİ:

 Sınavda ilk hakkında  başarısız olan adaya 1 kez daha hak tanınır.

BELGENİN GEÇERLİLİK SÜRESİ:

Mühendislik belgeleri,  sınavda başarı sağladığı tarihten başlayarak 4 yıl geçerlidir.

BELGENİN ASKIYA ALINMASI – İPTALİ:

Belgeli kişinin,  Logoyu yanlış veya yanıltıcı kullandığı tespit edilirse veya belgeli kişi yapılan herhangi bir denetim neticesinde ilgili standart veya ulusal yeterliliklerdeki başarım ölçütlerini, belgenin onaylanması için geçerli sınavlarındaki başarısı gibi sağlayamazsa ve bu durum EGEP’e ispatlanırsa belgesi iptal edilir belgenin geçerliliği biter.

KAPSAM DEĞİŞİKLİĞİ / YENİDEN BELGELENDİRME/ BELGE SÜRE UZATMA:

Kapsam değişikliği taleplerinde; referans programda herhangi bir değişiklik olması durumunda mevzuat / yönetmelik ya da programda revizyonların olması halinde revizyonun önem derecesi ve büyüklüğüne bakılarak ilgili yeterlilik eğer revizyon görürse,  yeni sınav metotları ile yeniden belgelendirme sürecine gidilir.

Belge geçerlilik süresi dolan adayların belge süreleri uzatılamaz.

İlgili Yeterlilik belgesinde takip eden her 4 yıl için ilgili şartının oluşması durumunda Egep tarafından belge süresi 4 yıl daha uzatılabilir. Aşağıda tanımlanan şartlardan en az biri kullanılarak belge süresi 4 yıl uzatılır.

        İlgili şartlar;

 1. a) Belge süre uzatması için belgenin geçerli olduğu 4 yıl içinde, gaz dağıtım kuruluşu tarafından onaylanmış proje kapağı ve ssk hizmet listesi
 2. b) Yeterlilik kapsamında tanımlanan Proje sınavına tekrardan alınarak, değerlendirme sonucunda başarılı olmak,