İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

EGEP Uluslararası Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri San ve Tic. Ltd. Şti.’nin faaliyet gösterdiği her alanda, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) birinci önceliktir. En önemli hedeflerimizden biri de tüm çalışanlarımızı ve içinde bulunduğumuz çevreyi işkolumuzun olası risklerine karşı korumaktır.
 Bu doğrultuda;  

Faaliyetlerimiz sırasında oluşabilecek olumsuz çevresel etkileri en aza indirmek ve mümkün olan durumlarda tümüyle yok etmeyi,
Çalışmalarımızdan kaynaklanan riskleri, yaralanmaları ve sağlık bozulmalarını tespit etmek, değerlendirmek, azaltmak ve yok etmeyi,
İş güvenliği performansımızı sürekli olarak iyileştirmeyi,
İş güvenliği ile ilgili yürürlükteki tüm yasal mevzuata uymayı,
İş güvenliği kapsamındaki amaç ve hedeflerimize ulaşmak ve bunları geliştirmeyi,
Politikamızı tüm çalışanlarımıza duyurmayı, diğer ilgililerin ve halkın erişimine açık olmasını sağlamayı,
Endüstriyel dünyanın gelişimini göz önüne alarak, gelecekte karşılaşılabilecek olası durumları bugünden tahmin etmeyi, sürekli gelişmeyi ve durumumuzu gözden geçirmeyi,

İş Sağlığı ve Güvenliği politikamız olarak taahhüt ederiz.