Marka ve Logo Kullanımı

MARKA VE LOGO KULLANIMI

EGEP logo ve markasını ayrı veya beraber kullanan belgelendirilmiş personel, EGEP marka ve logo kullanım şartlarını kabul etmiş sayılır.
Belgeli personelin, bu prosedürde belirtilen şartları yerine getirmemesi durumunda, tespit edildiğinde, belgesi iptal edilir.
Belgeli personelin çalıştığı kuruluş bu prosedürde belirtilen şartları yerine getirmediği takdirde bu prosedürün 5.16 maddesi uygulanır
Logo/marka, belgelendirilmiş personelin veya çalıştıkları kuruluşun basılı ve elektronik ortamda reklam ve halkla ilişkiler amaçlı yayınlarında, tanıtım broşürlerinde, ürün/hizmet üretim kataloğu üzerinde ve faaliyet raporlarında kullanılabilir.
Logo/marka sadece belge kapsamının içeriğine uygun olarak kullanılabilir. Harici kapsamlarda kullanılamaz.
EGEP logo ve markasının okunabilirlikleri ve orantıları bozulmayacak şekilde küçültülüp / büyütülebilinir. Büyütülme maksimum 3x13cm’e kadar olabilir.
Belgelendirilen personel akreditasyon kurumunun kurallarına da riayet etmelidir.
EGEP logosu, Türkak logosuyla birlikte kullanılmalıdır. Bu amaçla hazırlanmış ikili logo kullanımına ilişkin şablonlar EGEP’ten istenmelidir. (bu logo kullanım maddesi Türkak’tan akredite olduktan sonra aktif olacaktır. MYK tarafından yetkilendirilince alttaki madde geçerli olacak, bu madde ise geçerliliğini kaybedecektir.)
Türkak Logo kullanımına ilişkin “R10-06 TÜRKAK AKREDİTASYON MARKASI”nın TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kuruluşlarca kullanılmasına ilişkin şartlar “ rehberinde yazanlara uyulmak zorundadır.
EGEP logosu, Türkak ve MYK logosuyla birlikte kullanılmalıdır. Bu amaçla hazırlanmış üçlü logo kullanımına ilişkin şablonlar EGEP’ten istenmelidir. (bu logo kullanım maddesi her iki kurumdan da akredite olduktan sonra aktif olacaktır.)
MYK Logo kullanımına ilişkin “ MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU MARKASININ KULLANIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR “ dokümanında yazanlara uyulmak zorundadır.
EGEP logo veya markasının kullanıldığı basılı veya elektronik ortamlarda, kuruluşun kendine ait logosu da kullanılacaksa, EGEP logosu bu kuruşun logosundan daha fazla öne çıkacak şekilde kullanılmamalıdır.
EGEP logo veya markası ürün üzerine kullanılamaz.
Belge, belge sahibi tarafından ilgili alanda yeterliliğini göstermek amacıyla basılı yayınlarda ve internet ortamında kullanılabilir.
Belge bir bütün olarak korunmalı, üzerindeki logo hiçbir şekilde tek başına yeterliliği göstermek amacıyla kullanılmamalıdır.
Belgelendirilmiş personelin belge süresinin sona ermesi, askıya alınması veya iptal edilmesi durumlarında belgelendirilmiş personel veya bu personelin çalıştığı kuruluş EGEP logo ve markasının kullanımını durdurmalıdır.
Belgelendirilmiş personelin veya çalıştıkları kuruluşun EGEP logosunun kullanım şartlarına uymadıklarının tespiti halinde, ilgili belgenin kullanımı askıya alınır ve belgelendirilmiş personel veya kuruluştan düzeltici faaliyet yapması talep edilir. Uyarıya rağmen uygunsuzluğun devamı halinde ise ilgili belge iptal edilir.
Marka ve Logo kullanımına uyulmaması ve bunun ikaz sonrasında da devamı halinde veya ikaz olmaksızın marka ve logonun uygun kullanılmamasından kaynaklanan 3. Taraf zararlarından, belge logo ve markayı uygunsuz kullanan kişi veya belge logo ve markayı uygunsuz kullanan firmalar yasal olarak sorumludur. Bu prosedüre uyulmaması durumunda ve her türlü ihtilaf konusunda Manisa Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.