İtiraz ve Şikayet

İtiraz: Belgelendirilmiş bir kişinin talep ettiği belgelendirme statüsüne ilişkin belgelendirme kuruluşunca verilen herhangi bir kararın yeniden değerlendirilmesi talebi.

Şikâyet: İtirazdan farklı olarak, bir kişi veya organizasyonun belgelendirme kuruluşuna, kuruluşun faaliyetlerine ilişkin olarak, cevap verilmesi beklentisiyle memnuniyetsizliğini ifade etmesi.

SÜRECİN İŞLETİMİ
Yürütülecek veya yürütülmekte olan her belgelendirme süreci ile ilgili itiraz ve şikâyetler; e-mail, internet sitesi üzerinden, yazılı ya da yüz yüze görüşmede P09-FR61 ŞİKÂYET İTİRAZ FORMU doldurularak yapılabilir.
İTİRAZLAR 
Personel belgelendirme faaliyetleri ile ilgili olarak itirazlar,  ilgili kişi tarafından 7 iş günü içerisinde yapılabilir. İtiraza konu olan kanıtlardan bir dosya oluşturulur. Oluşturulan dosya yeniden incelemeye ve değerlendirilmeye alınır. Gerekli olması durumunda Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler başlatılır.  Personel Belgelendirme Müdürü itiraz tarihinden en geç 30 gün içerisinde, yapılan faaliyetlerin sonucunu itiraz sahibine e-mail yoluyla ya da yazılı olarak bildirir.
İtiraz sahibinin itirazının devam etmesi durumunda konu Genel Müdür’ün görevlendirdiği ŞİKÂYET VE İTİRAZ KOMİSYONU tarafından görüşülür. Gerekli durumlarda Düzeltici ve Önleyici faaliyetler başlatılır. Personel Belgelendirme Müdürü, komisyon karar tarihinden en geç 30 gün içerisinde yapılan faaliyet sonucunu itiraz sahibine e-mail yoluyla ya da yazılı olarak bildirir.
ŞİKÂYETLER
ŞİKÂYET BELGELENDİRME FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ İSE;
Belge başvuru sahibinin sınavlarda karşılaştığı sorunlar 7 iş günü içinde şikâyet olarak kabul edilir. Şikâyete konu olan kanıtlardan bir dosya oluşturulur. Oluşturulan dosya yeniden incelemeye ve değerlendirilmeye alınır. Gerekli olması durumunda Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler başlatılır.  Personel Belgelendirme Müdürü şikâyet tarihinden en geç 30 gün içerisinde, yapılan faaliyetlerin sonucunu şikâyet sahibine e-mail ya da yazılı olarak bildirir.
Şikâyet sahibinin şikâyetinin devam etmesi durumunda konu Genel Müdür’ün görevlendirdiği ŞİKÂYET VE İTİRAZ KOMİSYONU tarafından görüşülür. Gerekli durumlarda Düzeltici ve Önleyici faaliyetler başlatılır. Personel Belgelendirme Müdürü, komisyon karar tarihinden en geç 30 gün içerisinde yapılan faaliyet sonucunu şikâyet sahibine e-mail ya da yazılı olarak bildirir.
BELGELENDİRİLMİŞ KİŞİLER HAKKINDA İSE;
Şikâyetler için süre kısıtlaması yoktur. Şikâyetler, belge sahibinin belgeyi farklı amaçlarla kullanması konuları ile alakalı olarak yapılabilir. Şikâyete konu olan kanıtlardan bir dosya oluşturulur. Oluşturulan dosya yeniden incelemeye ve değerlendirilmeye alınır. Personel Belgelendirme Müdürü şikâyet tarihinden en geç 30 gün içerisinde yapılan faaliyetlerin sonucunu şikâyet sahibi tarafa e-mail ya da yazılı olarak bildirir. Belgelendirilmiş kişi hakkındaki kanıtlanmış her türlü şikâyet belgelendirme kuruluşu tarafından, gizlilik kuralları çerçevesinde 7 iş günü içerisinde belgelendirilmiş kişiye aktarılır.
Şikâyet sahibinin şikâyetinin devam etmesi durumunda konu Genel Müdür’ün görevlendirdiği ŞİKÂYET VE İTİRAZ KOMİSYONU tarafından görüşülür. Gerekli durumlarda Düzeltici ve Önleyici faaliyetler başlatılır. Personel Belgelendirme Müdürü, komisyon karar tarihinden en geç 30 gün içerisinde yapılan faaliyet sonucunu şikâyet sahibine e-mail ya da yazılı olarak bildirir.

SİZE ULAŞABİLMEMİZ İÇİN LÜTFEN İLETİŞİM BİLGİLERİNİZİ DOĞRU GİRİNİZ.