Belgelendirme Kuralları MYK Ulaştırma

PROGRAM/PROGRAMLARIN KODU:

17UY0330-3/00 Taksi Şoförü

17UY0328-3/00 Servis Aracı Şoförü

17UY0327-3/00 Minübüs Şoförü                                                                                                                                       

15UY0205-3/00 Köprülü Vinç Operatörü

PROGRAMIN AMACI:

Taksi Şoförü, Servis Aracı Şoförü ve Minibüs Şoförü için;

Bu ulusal yeterliliğin amacı Taksi Şoförü (Seviye 3), Servis Aracı Şoförü (Seviye 3) ve Minibüs Şoförü (Seviye 3) mesleklerinin, eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,

Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,

Eğitim sistemine ve sınav uygulamalarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

Köprülü Vinç Operatörü için;

Bu ulusal yeterlilik, Köprülü Vinç Operatörleri çalıştıran işletme/kurumlara nitelikli personel arzının sağlanması, bu faaliyetlerin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,

Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,

Eğitim sistemine ve sınav uygulamalarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

BAŞVURU İÇİN GEREKEN ÖN ŞARTLAR

Taksi Şoförü Ve Minibüs Şoförü İçin;

918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen sürücü belgesine,

Yetkili merkezden alınmış “Psikoteknik Test Raporu”na sahip olması ve

Türk Ceza Kanununun “Cinsel saldırı” başlıklı 102. “Çocukların cinsel istismarı” başlıklı 103., “Reşit olmayanla cinsel ilişki” başlıklı 104., “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” başlıklı 109., “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” başlıklı 188., “Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma” başlıklı 190., “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak” başlıklı 191., “ Fuhuş” başlıklı 227. ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun “Sarhoşluk” başlıklı 35. maddelerindeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olması gerekmektedir.

  Servis Aracı Şoförü İçin;

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen sürücü belgesine,

SRC 2 mesleki yeterlilik belgesine,

Yetkili merkezden alınmış “Psikoteknik Test Raporu”na sahip olması ve

Türk Ceza Kanununun “Cinsel saldırı” başlıklı 102.“Çocukların cinsel istismarı” başlıklı 103., “Reşit olmayanla cinsel ilişki” başlıklı 104., “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” başlıklı 109., “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” başlıklı 188., “Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma” başlıklı 190., “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak” başlıklı 191., “ Fuhuş” başlıklı 227. ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun “Sarhoşluk” başlıklı 35. maddelerindeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olması gerekmektedir.

Köprülü Vinç Operatörü İçin;

Başvuru için herhangi bir ön şart gerekmemektedir

BELGE VERİLMEYECEK ADAYLAR:

Görme engelli olanlar, fiziksel engeli iş yapabilmesine engel olabilecekler, yasal mevzuatın izin verdiği yaş sınırı dışında kalanlar

BELGE BAŞVURUSU İÇİN İSTENEN EVRAKLAR:

TC Kimlik fotokopisi

Adres, cep telefonu ve e-mail

Adayın iş durumu (çalışıyor/çalışmıyor)

Eğitim seviyesi

Çalışıyorsa firma bilgileri (firma adı, telefonu vb.)

Başvuru bilgisi (ilk başvuru, yenileme)

Başvurduğu standart veya ulusal yeterlilik

Banka hesap bilgileri (IBAN numarası ) (MYK teşviği kapsamındaki SINAVLARI İÇİN)

 

SINAVIN İÇERİĞİ:

İlgili ulusal yeterliliğin başarım ölçütlerini gerçekleştirmelidir. Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için A grubu yeterlilik birimlerinin tümünden ve B grubu yeterlilik birimlerinin en az bir tanesinden başarılı olması zorunludur.

SERTİFİKALANDIRMA SÜRECİ DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN BELİRLENMESİ:

Belgelendirilecek aday yazılı sınav sonuçları ve uygulama sınavı sonuçlarına göre değerlendirilir.

TEORİK SINAV KURALLARI

1) Adayların sınav saatinden en az 10 dk önce sınav yerinde bulunmaları gerekmektedir.

2) Kimlik numarası olan nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi bulundurması gerekmektir. Nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi yanında olmayan aday sınava alınmaz.

3) Sınav başlamadan önce adaylar Nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesini sınav yetkilisine göstermelidir.

4) Teorik Sınav için kullanılacak sarf malzemeler ve donanım EGEP tarafından karşılanacaktır.

5) Adaylar sınav görevlisi tarafından belirtilen sınav zamanına ve planına uymak zorundadırlar.

6) Yabancı adayların katıldığı sınavlarda yeminli tercüman kullanılmasına izin verilir.

7) Sınav esnasında, sınava giren kişilerin cep telefonu, ses kayıt cihazı, vb. alet ve ekipmanları kullanımı yasaktır.

8) Sınavdan çıkan aday tekrar sınava alınmaz.

9) Sınava giren adaylar arasında 50cm boşluk olmalıdır

10) masaların üzerinden sınavla ilgili olmayan her şey kaldırılmalıdır.

TEORİK SINAVIN -SORU SAYISI – BAŞARI PUANI – SÜRESİ:

  1. TEORİK SINAV

A1 modülü: çoktan seçmeli 4 seçenekli 20 soru, soru başı 2 dk başarılı olma notu en az 60

Taksi Şoförü (Seviye 3) İçin;

A2 modülü: çoktan seçmeli 4 seçenekli 10 soru, soru başı 2 dk başarılı olma notu en az 60

Servis Şoförü (Seviye 3) İçin;

A2 modülü: çoktan seçmeli 4 seçenekli 20 soru, soru başı 2 dk başarılı olma notu en az 60

Minibüs Şoförü (Seviye 3) İçin;

A2 modülü: çoktan seçmeli 4 seçenekli 15 soru, soru başı 2 dk başarılı olma notu en az 60

  1. PRATİK SINAV

P1: A2 birimine yönelik performansa dayalı sınav Ek A2 - 2’de yer alan “Beceri ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlidir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 80 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek A2-2) tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmektedir.

Köprülü Vinç Operatörü İçin;

  1. TEORİK SINAV

Zorunlu Birim A1 çoktan seçmeli 20 soru, soru başına 1 dakika geçme notu en az %70

Zorunlu Birim A2 çoktan seçmeli 25 soru, soru başına 1 dakika geçme notu en az %70

  1. PRATİK SINAV

(P1) A2 birimine yönelik performansa dayalı sınav Ek A2- 2’de yer alan “Beceriler ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde, aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlidir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 80 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek A2-2) tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmektedir.

SINAVLARA KAÇ KEZ GİRİLEBİLECEĞİ:

Sınavın tamamından veya her hangi bir bölümünden başarısız olan aday başarısız olduğu bölümden/bölümlerden bir yıl içerisinde 2 kez daha hak tanınır.

BELGENİN GEÇERLİLİK SÜRESİ:

Taksi Şoförü, Servis Aracı Şoförü, Minibüs Şoförü ve Köprülü Vinç Operatörü mesleki yeterlilik belgelerinin geçerlilik süresi 5 yıldır.

BELGE UZATMA SIKLIĞI:

Taksi Şoförü, Servis Aracı Şoförü ve Minibüs Şoförü için;

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı “Yeterlilik Sınavına Giriş Şartları” bölümünde belirtilen belgeleri sunmak koşuluyla, aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

  1. a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 2,5 yıl çalıştığına dair resmi kayıt sunulması,
  2. b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınavların (P1) yapılması. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

Köprülü Vinç Operatörü için;

5 yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı;

  1. a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında en az toplamda 3 yıl çalıştığına dair resmi kayıt veya
  2. b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınav yöntemlerden en azından biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

BELGENİN ASKIYA ALINMASI – İPTALİ:

Belgeli kişinin,  Logoyu yanlış veya yanıltıcı kullandığı tespit edilirse veya belgeli kişi yapılan herhangi bir denetim neticesinde ilgili standart veya ulusal yeterliliklerdeki başarım ölçütlerini, belgenin onaylanması için geçerli sınavlarındaki başarısı gibi sağlayamazsa ve bu durum EGEP’e ispatlanırsa belgesi iptal edilir ayrıca belge geçerlilik süresi dolmuşsa da belgenin geçerliliği biter. Eğer belgeli kişi birden fazla seçmeli birimden belge almışsa hangi yöntem için yeterliliği uygun değilse bu alanda kapsam daraltmasına gidilir.

Belgelerin geçerliliğinin devam edebilmesi için, gerekli koşullarının belli aralıklarla kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu koşullar ise ilgili standartlara ve ulusal yeterliliklerde belirlenmiştir. EGEP her belgelendirme programındaki geçerliliğin kontrolünü ilgili standart ve ulusal yeterlilikleri temel alan talimat, belgelendirme programı formlarına bağlı kalarak gerçekleştirmektedir, bu doğrulama (vizeleme) gerçekleştirilemez ise belgeli kişinin belgesi askıya alınır.

 Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.

KAPSAM DEĞİŞİKLİĞİ / YENİDEN BELGELENDİRME:

Tüm alanlarda belge süresi dolmuş ve uzatma yapılamıyorsa yeniden  belgelendirme süreci ile ilk kez belgelendirme süreci aynıdır. Kapsam değişikliklerinde ise ilgili ulusal yeterliliğin koşulları göz önünde bulundurulur